Uprawy

Zastosowanie produktów w poszczególnych uprawach
wg faz rozwojowych (skala BBCH)