Nawożenie startowe

Na początku rozwoju roślin najbardziej potrzebnymi składnikami, decydującymi o szybkim rozwoju korzenia i całej rośliny są azot, fosfor i cynk. Najtrudniejsze jest skuteczne dostarczenie dwóch ostatnich. Najefektywniej jest dostarczyć fosfor i cynk wprost w miejsce, gdzie kiełkuje korzeń, stosując nawóz mikrogranulowany w czasie siewu i lokując go w bruździe siewnej, tam gdzie nasiona.

fosfor

dla szybkiego wzrostu początkowego rośliny potrzebują łatwo dostępnych źródeł fosforu

cynk

jako prekursor auksyn odpowiada za wzrost systemu korzeniowego oraz za efektywność wykorzystania azotu

bakterie promujące
wzrost roślin (PGPR)

udostępniają roślinom składniki pokarmowe, częściowo zastępując nawozy sztuczne

grzyby
mikoryzowe

dzięki symbiozie z grzybami rośliny otrzymują „dodatkowy korzeń”. Strzępki grzybów, w zamian za produkty fotosyntezy udostępniają roślinom azot, fosfor, cynk, miedź.

Mikronawozy
startowe
z bakteriami

INO MICRO BACT

pierwiastki

azot N
9,0%
fosfor P2O5
32,0%
siarka SO3
8,0%
cynk Zn
0,5%

bakterie

Bacillus
megaterium
AGN 01105 jtk/g
Streptomyces
beta-vulgaris
B 11105 jtk/g
Burkholderia
sp.
AGN 02105 jtk/g

jtk – jednostka tworząca kolonię

INO MICRO BACT ENDO

pierwiastki

azot N
9,0%
fosfor P2O5
32,0%
siarka SO3
8,0%
cynk Zn
0,5%

bakterie

Bacillus
megaterium
AGN 01105 jtk/g
Streptomyces
beta-vulgaris
B 11105 jtk/g
Burkholderia
sp.
AGN 02105 jtk/g
Rhizophagus
irregularis
zawiera zarodniki symbiotycznego grzyba glebowego, tworzącego mikoryzę

jtk – jednostka tworząca kolonię

dawkowanie

kukurydza,
burak cukrowy,
rzepak, ziemniak,
warzywa
20-25 kg/ha
stosować razem
z siewem nasion
Stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w etykiecie
na opakowaniu.

Opakowania

butelka
20 kg

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 1,11 mb

etykieta produktu
INO MICRO BACT
pobierz pdf 0,13 mb
etykieta produktu
INO MICRO BACT ENDO
pobierz pdf 0,13 mb

INO MICRO BACT i INO MICRO BACT ENDO to mikronawozy do startowego nawożenia upraw. Stosuje się je razem z wysiewem nasion po to, by maksymalnie wykorzystać do wzrostu korzystne warunki wilgotnościowe i temperaturowe panujące wiosną oraz by przygotować rośliny i glebę do coraz trudniejszych warunków wegetacyjnych w okresie późnej wiosny i lata.

INO MICRO BACT oraz INO MICRO BACT ENDO
zapewniają uprawom:

 • szybki i zrównoważony start dzięki zaopatrzeniu w łatwo dostępne i zlokalizowane tuż przy kiełkującym korzeniu składniki pokarmowe: azot, fosfor, siarkę i cynk
 • wydłużone zaopatrzenie w azot (nawet gdy kończy się azot z nawozów sztucznych) dzięki wolnożyjącym bakteriom glebowym wiążącym azot z powietrza
 • mikoryzę (dotyczy INO MICRO BACT ENDO), zwiększającą dostęp do składników mineralnych dzięki zaprzęgnięciu do pracy strzępek grzybów mikoryzowych
 • wydłużone zaopatrzenie w fosfor dzięki bakteriom udostępniającym fosfor organiczny i fosfor „uwsteczniony” (związany z Fe, Al i Ca) niedostępny roślinom
 • biostymulujące działanie na system korzeniowy dzięki bakteriom PGPR, produkującym m.in. auksyny (hormony roślinne)
 • lepsze funkcjonowanie gleby dzięki wzrostowi aktywności mikrobiologicznej w strefie korzeniowej.

INO MICRO BACT i INO MICRO BACT ENDO
to mikronawozy. Mikrogranule mają średnicę zaledwie 0,5-1 mm – są ponad 100 razy mniejsze od granul tradycyjnych nawozów.

Właściwości bakterii zawartych w preparatach INO MICRO BACT oraz INO MICRO BACT ENDO

Bacillus megaterium
 • ponowne uruchamianie (solubilizacja) niedostępnego dla roślin fosforu
 • promowanie wzrostu roślin (PGPR) – produkcja hormonów wzrostu – auksyn
Burkholderia
 • wspieranie mineralizacji fosforu organicznego
 • wiązanie azotu atmosferycznego
 • poprawianie dostępności azotu
 • zwiększanie dostępności żelaza
Streptomyces beta-vulgaris
 • ponowne uruchamianie (solubilizacja) niedostępnego dla roślin fosforu
 • produkcja wielu substancji bioaktywnych, takich jak: fitohormony, związki przeciwgrzybicze itp., co wydatnie poprawia zdrowotność upraw
 • intensyfikowanie procesów powstawania humusu i podnoszenie
  aktywności mikrobiologicznej, a tym samym poprawianie żyzności gleby

INO MICRO BACT ENDO łączy opisany powyżej silny efekt działania bakterii z budową mikoryzy.

Efekt mikrozy:

Rhizophagus irregularis

to grzyb glebowy tworzący mikoryzę, a więc zjawisko polegające na symbiozie korzeni roślin z grzybami. W efekcie zwiększa się istotnie zasięg systemu korzeniowego roślin, a tym samym roślina uzyskuje: większy dostęp do wody i składników odżywczych, większą tolerancję na działanie czynników stresowych. Rhizophagus irregularis korzystnie wpływa też na agregacje gleby, poprawiając jej właściwości.

Stosowanie INO MICRO BACT oraz INO MICRO BACT ENDO

INO MICRO BACT oraz INO MICRO BACT ENDO aplikuje się w czasie siewu buraków, kukurydzy i innych roślin, umieszczając nawóz razem z nasionami w bruździe siewnej.
Wykorzystuje się do tego popularne siewniki wyposażone w aplikatory do mikronawozów.