Produkty

Mikroorganizmy
utrzymujące zdrowie zbóż

  • bakterie zasiedlające fylosferę,
    czyli liście i łodygi roślin
  • bakterie ryzosferowe
    promujące wzrost roślin (PGPR)

Bakterie fylosferowe
żyjące na liściach
i łodygach

zasiedlając powierzchnię
roślin, stwarzają
niekorzystne warunki
dla rozwoju niepożądanych
organizmów,
w tym grzybów
chorobotwórczych.

Bakterie promujące
wzrost roślin
(PGPR)

żyjąc w glebie, wchodzą
w interakcje z roślinami.
Udostępniają roślinom
składniki pokarmowe,
częściowo zastępując
nawozy sztuczne.
Korzystnie wpływają
na żyzność gleb.

Bakterie żyjące
na roślinach lub
w ich otoczeniu

korzystnie wpływają
na ich wzrost
i zdrowotność,
indukując naturalne
mechanizmy
obronne roślin.

Utrzymanie
zdrowych upraw
bez potrzeby
ciągłego leczenia

BACT zdrowie

10 szczepów bakterii,
7 różnych gatunków z rodzajów:

Bacillus
5 szczepów
109 jtk/g
Pseudomonas
5 szczepów
109 jtk/g

jtk – jednostka tworząca kolonię

dawkowanie

stosować w formie oprysku nalistnego
w dawce:

1 kg/ha
2 do 4 razy w ciągu
okresu wegetacyjnego
od 100 do 200 l/ha
optymalna ilość wody do
przygotowania cieczy roboczej

W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób pierwszy zabieg preparatem BACTzdrowie w zbożach ozimych należy wykonać jesienią, a w okresie wegetacji wiosennej zaleca się wykonanie trzech zabiegów w fazach od
końca krzewienia do kłoszenia.

Opakowania

pojemnik
5 kg

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 16,10 mb
etykieta produktu
pobierz jpg 0,85 mb

Zawarte w BACTzdrowie bakterie:

  • znacząco ograniczają występowanie chorób w uprawach zbóż poprzez zasiedlenie środowiska pożytecznymi mikroorganizmami (efekt zajętego miejsca)
  • maksymalizują plon przez utrzymywanie najwyższej sprawności aparatu asymilacyjnego
  • zwiększają zdrowotność i poprawiają wigor roślin poprzez biostymulujące działanie metabolitów bakteryjnych
  • pozwalają istotnie ograniczyć stosowanie fungicydów.

Każdy organizm wyższy „posiada” swój własny mikrobiom, czyli zestaw mikroorganizmów, z którymi współżyje w korzystnej równowadze, ukształtowany warunkami, jakie panują w danym środowisku. Taki mikrobiom, czyli zestaw korzystnych drobnoustrojów, zajmuje środowisko, w którym żyje organizm, zabierając miejsce, które nie jest już dostępne dla innych mikroorganizmów, w szczególności chorobotwórczych. Mikrobiom, „walcząc” o swoje środowisko, chroni jednocześnie organizm wyższy przed patogenami, można powiedzieć, że dba o zdrowie całego układu, w tym np. pszenicy.

BACT zdrowie w uprawie pszenicy

Uprawy zbóż, a zwłaszcza pszenicy, rolnicy muszą utrzymać w pełnej zdrowotności przez cały okres wegetacji aż do zbiorów.

By częściowo ten cel osiągnąć, można reagować na pojawiające się objawy chorób i chemicznie zwalczać grzyby patogeniczne, które te choroby wywołały. Ale można też tak ukształtować równowagę drobnoustrojów na naszych plantacjach, by organizmy patogeniczne (np. grzyby chorobotwórcze) nie miały warunków odpowiednich do rozwoju.

Plantacje będą wolne od chorób, a zasiedlające je pożyteczne mikroorganizmy będą kształtowały korzystne dla rozwoju zbóż warunki i współpracowały z roślinami w zwiększaniu ich odporności na patogeny.

BACTzdrowie korzystnie wpływa zarówno na zdrowotność roślin, jak i na ich rozwój, co świetnie widać także w wielkości korzeni.

Wyniki z doświadczeń i zdjęcia z preparatem BACTzdrowie prowadzonych w całej Polsce w 2019 roku

Zalecane terminy stosowania BACTzdrowie w uprawie pszenicy ozimej