Produkty

Mikroorganizmy
budujące żyzność i urodzajność

Uruchamia naturę
do odżywiania upraw
– zwiększa dostępność azotu
z gleby i powietrza

INO BACT N

2 szczepy bakterii

Bacillus
amyloliquefaciens
I4 995109 jtk/ml
Bacillus
amyloliquefaciens
I4 996109 jtk/ml

jtk – jednostka tworząca kolonię

dawkowanie

Do stosowania we
wszystkich uprawach
rolniczych w dawce
0,5 l/ha
Stosować w okresie
okołosiewnym, pożniwnym
lub wiosną z roztworem
saletrzano-mocznikowym.
Stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w etykiecie
na opakowaniu.

Opakowania

butelka
1 litr
baniak
5 litrów

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 1,07 mb
etykieta produktu
pobierz pdf 0,04 mb
Produkt zastosowany na
ściernisko przyśpiesza
proces rozkładu resztek
pożniwowych.

By dostarczyć z powietrza 20-25 kg N/ha,
ograniczyć jego straty w glebie,
stymulować rozwój korzenia
i utrzymywać zdrowotność roślin w glebie.

Uruchamia naturę
do odżywiania upraw
– zwiększa dostępność fosforu
w glebie

INO BACT PMYC

3 szczepy bakterii

Bacillus
megaterium
AGN 01109 jtk/ml
Streptomyces
sp.
B 11109 jtk/ml
Burkholderia
sp.
AGN02 109 jtk/ml
Rhizophagus
irregularis
zawiera zarodniki symbiotycznego grzyba glebowego, tworzącego mikoryzę

jtk – jednostka tworząca kolonię

dawkowanie

Do stosowania we
wszystkich uprawach
rolniczych w dawce
0,5 l/ha
Stosować w okresie
okołosiewnym, pożniwnym
lub wiosną z roztworem
saletrzano-mocznikowym.
Stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w etykiecie
na opakowaniu.

Opakowania

butelka
1 litr
baniak
5 litrów

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 1,07 mb
etykieta produktu
INO BACT P MYC
pobierz pdf 0,21 mb

…by udostępnić uwsteczniony fosfor nieorganiczny oraz fosfor organiczny,
stymulować rozwój korzenia i utrzymać zdrowotność roślin .

Właściwości bakterii
zawartych w preparacie INO BACT P MYC

Bacillus megaterium

 • ponowne uruchamianie (solubilizacja) niedostępnego dla roślin fosforu
 • promowanie wzrostu roślin (PGPR) – produkcja hormonów wzrostu – auksyn

Burkholderia

 • wspieranie mineralizacji fosforu organicznego
 • wiązanie azotu atmosferycznego
 • poprawianie dostępności azotu
 • zwiększanie dostępności żelaza

Streptomyces beta-vulgaris

 • ponowne uruchamianie (solubilizacja) niedostępnego dla roślin fosforu
 • produkcja wielu substancji bioaktywnych, takich jak: fitohormony, związki przeciwgrzybicze itp., co wydatnie poprawia zdrowotność upraw
 • intensyfikowanie procesów powstawania humusu i podnoszenie aktywności mikrobiologicznej, a tym samym poprawianie żyzności gleby

INO BACT P MYC
łączy ze sobą opisany powyżej silny efekt działania bakterii z budową mikoryzy.

Efekt mikrozy

Rhizophagus irregularis

to grzyb glebowy tworzący mikoryzę, a więc zjawisko polegające na symbiozie korzeni roślin z grzybami.

W efekcie zwiększa się istotnie zasięg systemu korzeniowego roślin, przez co
wzrasta zdolność penetracyjna gleby, a tym samym roślina uzyskuje:

 • większy dostęp do wody i składników odżywczych,
 • większa tolerancje na działanie czynników stresowych.

Rhizophagus irregularis korzystnie wpływa też na agregacje gleby, poprawiając jej właściwości.