Produkty

Mikroorganizmy
budujące żyzność i urodzajność

Uruchamia naturę
do odżywiania upraw
– zwiększa dostępność azotu
z gleby i powietrza

INO BACT N

2 szczepy bakterii

Bacillus
amyloliquefaciens
I4 995109 jtk/ml
Bacillus
amyloliquefaciens
I4 996109 jtk/ml

jtk – jednostka tworząca kolonię

dawkowanie

Do stosowania we
wszystkich uprawach
rolniczych w dawce
0,5 l/ha
Stosować w okresie
okołosiewnym, pożniwnym
lub wiosną z roztworem
saletrzano-mocznikowym.
Stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w etykiecie
na opakowaniu.

Opakowania

butelka
5 litrów
baniak
10 litrów

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 1,07 mb
etykieta produktu
pobierz pdf 0,04 mb
Produkt zastosowany na
ściernisko przyśpiesza
proces rozkładu resztek
pożniwowych.

By dostarczyć z powietrza 20-25 kg N/ha,
ograniczyć jego straty w glebie,
stymulować rozwój korzenia
i utrzymywać zdrowotność roślin w glebie.

Uruchamia naturę
do odżywiania upraw
– zwiększa dostępność fosforu
w glebie

INO BACT P

3 szczepy bakterii

Bacillus
megaterium
AGN 01109 jtk/ml
Streptomyces
sp.
B 11109 jtk/ml
Burkholderia
sp.
AGN 02109 jtk/ml

jtk – jednostka tworząca kolonię

dawkowanie

Do stosowania we
wszystkich uprawach
rolniczych w dawce
0,5 l/ha
Stosować w okresie
okołosiewnym, pożniwnym
lub wiosną z roztworem
saletrzano-mocznikowym.
Stosować zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się w etykiecie
na opakowaniu.

Opakowania

butelka
5 litrów
baniak
10 litrów

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 1,07 mb

etykieta produktu
INO BACT P MYC
pobierz pdf 0,05 mb

…by udostępnić uwsteczniony fosfor nieorganiczny oraz fosfor organiczny,
stymulować rozwój korzenia i utrzymać zdrowotność roślin .

Właściwości bakterii
zawartych w preparatach INO BACT P oraz INO BACT P MYC

Bacillus megaterium

  • ponowne uruchamianie (solubilizacja) niedostępnego dla roślin fosforu
  • promowanie wzrostu roślin (PGPR) – produkcja hormonów wzrostu – auksyn

Burkholderia

  • wspieranie mineralizacji fosforu organicznego
  • wiązanie azotu atmosferycznego
  • poprawianie dostępności azotu
  • zwiększanie dostępności żelaza

Streptomyces beta-vulgaris

  • ponowne uruchamianie (solubilizacja) niedostępnego dla roślin fosforu
  • produkcja wielu substancji bioaktywnych, takich jak: fitohormony, związki przeciwgrzybicze itp., co wydatnie poprawia zdrowotność upraw
  • intensyfikowanie procesów powstawania humusu i podnoszenie aktywności mikrobiologicznej, a tym samym poprawianie żyzności gleby