IDEA AGROUP

Przyroda na Ziemi,
– poszczególne ekosystemy
z natury są zdrowe

Działalność rolnicza a ekosystem

Rolnik w swojej działalności bardzo silnie oddziałuje
na środowisko, niszcząc istniejące w nim ekosystemy,
po to by stworzyć własne agroekosystemy, w których najczęściej dominującym jest jeden gatunek rośliny uprawnej…

Bieda polega na tym, że rolnik po zniszczeniu orką „starego” ekosystemu
(i poza wsianiem rośliny uprawnej) nie buduje nowego, pożądanego dla siebie, urodzajnego ekosystemu. Wręcz przeciwnie, pozwala, by zniszczony, stary ekosystem, zasiedliły przypadkowe organizmy, w tym także mikroorganizmy patogeniczne.

Rolnik nie obawia się tej sytuacji, gdyż jest dobrze uzbrojony w środki
do zwalczania organizmów chorobotwórczych i wiedzę o rozpoznawaniu zagrożeń. Ale czy to na pewno właściwa sytuacja, skoro bezustannie
nasze uprawy chorują, a my je regularnie leczymy? Czy nie lepiej zadbać
o utrzymanie zdrowia plantacji, nie dopuszczając do pojawienia się chorób?

More about

idea_agroup.jpg

Rolnik może zadbać o zdrowe plantacje, utrzymując na najwyższym poziomie zdolności obronne samych roślin! Osiągnie to, przede wszystkim prawidłowo odżywiając rośliny oraz dbając o żyzność i urodzajność gleby.

Przewidywalne plony
dzięki równowadze
kreowanej przez rolnika

Rolnik może też zadbać o taką równowagę mikrobiologiczną na plantacji, w której – dzięki
zasiedleniu środowiska przez pożyteczne bakterie i inne mikroorganizmy – nie będzie
już miejsca dla grzybów chorobotwórczych i innych organizmów patogenicznych.

Układając technologię pielęgnacji upraw, oprócz doboru produktów zwracaliśmy uwagę, by w stosunku
do tradycyjnych technologii zwiększyć efektywność, obniżyć lub przynajmniej utrzymać koszty
i najbardziej jak się dziś da ograniczyć korzystanie z zasobów biologicznych na rzecz ich powiększania.

Dzięki umiejętności kreowania nowej równowagi mikrobiologicznej na polu z rośliną uprawną rolnik może sprawić, że siły przyrody będą dla niego pracowały znowuż PEŁNĄ PARĄ!

Kontakt