Produkty

Nasiona rzepaku
Dorodny rzepak stabilny plon

Niezawodnie sypnie plonem

Marc KWS F1
hodowca
KWS
odmiana
mieszańcówka

zalecenia agrotechniczne

Produkt polecany
w uprawach:

wymagania glebowe typowe i przeciętne
dla rzepaku
klasa gleby II-IVa
termin siewu od optymalnego
do późnego
w danym regionie
uprawy
zalecana obsada od 25 do 50 roślin / m2

Profil odmiany

Dynamika
rozwoju
rozwój jesienny SZYBKI
start wegetacji wiosennej PÓŹNY
termin kwitnienia PÓŹNY
dojrzałość PÓŹNO
wysokość roślin WYSOKIE
Odporność
na wymarzanie WYSOKA
na wyleganie BARDZO WYSOKA
na suchą zgniliznę WYSOKA
na zgniliznę twardzikową WYSOKA

Korzyści płynące
z siewu odmiany

Dlaczego zasiać
Allberich kws f1?

To nowoczesna odmiana
o bardzo wysokim
i stabilnym plonowaniu
co udowodniła okazując się najlepszą odmianą
w badaniach łanowych KWS Agroservice 2016
(w Europie i w Polsce) i co potwierdziła
w doświadczeniach COBORU w roku 2018 i 2019.
Jest odporna na suchą
zgniliznę kapustnych
i choroby podstawy łodygi,
gdyż posiada gen Rlm7.
Możesz ją siać również
w późnych terminach
ma świetny wigor początkowy, co pozwala jej
zdążyć optymalnie się rozwinąć przed zimą.
Wykazuje bardzo wysoką
odporność na samoistne
osypywanie się nasion
dzięki czemu plon trafia na przyczepę,
a nie na glebę.
Charakteryzuje się bardzo
dobrą zimotrwałością
Daje bardzo dobre plony
i nie zawodzi