Produkty

Nasiona kukurydzy

 • mieszaniec tarójliniowy
 • odmiana wczesna
 • ziarno typu flint / dent
 • rejestracja: Belgia 2019

PRZYDATNOŚĆ ODMIANY
W RÓŻNYCH RODZAJACH
UŻYTKOWANIA

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY DOMIAN

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 2,83 mb

NAJSZYBSZY PLON KUKURYDZY!

Do późnych siewów lub wczesnych zbiorów

 • do siewów późnych po zbieranym w maju życie czy mieszankach paszowych
 • do wczesnych zbiorów na kiszonkę i na ziarno
 • wysoki plon masy kiszonkarskiej z dorodnych roślin
 • znakomity plon energii
 • doskonała jakość kiszonki – dzięki dużej zawartości skrobi i energii oraz bardzo dobrej strawności całych roślin
 • bardzo wysoki plon ziarna
 • szybki wzrost początkowy
 • bardzo dobra odporność na łamanie łodyg i fuzariozę kolb
 • bardzo dobry efekt „stay green”

Kukurydza na kiszonkę – Belgia, Holandia 2018
opracowano na podstawie doświadczeń ścisłych, rejestrowych i łanowych KWS

 • mieszaniec pojedynczy
 • odmiana wczesna
 • ziarno typu flint
 • rejestracja: Polska 2019

PRZYDATNOŚĆ ODMIANY
W RÓŻNYCH RODZAJACH
UŻYTKOWANIA

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY DOMIAN

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 2,83 mb

EKSPERCKA JAKOŚĆ ZIARNA!

Bardzo wysoki plon ziarna w typie flint

 • bardzo wysoki plon ziarna (nawet w trudnych latach)
 • szybkie dosychanie ziarna w polu
 • ziarno w typie flint
 • możliwość wykorzystania ziarna do przemiału
 • bardzo dobry wigor początkowy
 • łatwy omłot
 • niepodatna na wyleganie
 • bardzo duża odporność na głownię kukurydzy
 • duży plon i zawartość energii w wykorzystaniu kiszonkarskim

kukurydza na ziarno – grupa odmian wczesna
Doświadczenia rejestracyjne – COBORU 2018

Kukurydza na ziarno – grupa odmian wczesna
doświadczenia rozpoznawcze – COBORU 2019

 • mieszaniec trójliniowy
 • odmiana wczesna
 • ziarno typu flint / dent
 • rejestracja: Niemcy 2016

PRZYDATNOŚĆ ODMIANY
W RÓŻNYCH RODZAJACH
UŻYTKOWANIA

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY DOMIAN

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 2,83 mb

DORODNY I NIEZAWODNY!

Znakomity plon na pierwszorzędną kiszonkę lub dużo dobrego ziarna

 • dorodne rośliny z dużymi kolbami wypełnionymi ziarnem
 • bardzo dobry plon suchej masy
 • świetna równowaga masy ziarna do ogólnej masy rośliny
 • bardzo wysoki plon energii
 • znakomity plon ziarna
 • ziarno łatwo oddające wodę przed zbiorami
 • najlepiej sprzedająca się w Niemczech odmiana kiszonkowa najwyższej jakości
 • stabilne plonowanie

Kukurydza na kiszonkę
doświadczenia rozpoznawcze COBORU, 2016

Kukurydza na kiszonkę
doświadczenia rozpoznawcze COBORU i PZPK, 2019

Kukurydza na ziarno
doświadczenia rozpoznawcze COBORU, 2018

 • mieszaniec pojedynczy
 • odmiana średniowczesna
 • ziarno typu dent
 • rejestracja: Polska 2020

PRZYDATNOŚĆ ODMIANY
W RÓŻNYCH RODZAJACH
UŻYTKOWANIA

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY DOMIAN

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 2,83 mb

POTĘŻNY WCZESNY DENT!

Uniwersalne FAO, dobra adaptacja, zacny plon

 • wczesny dent wysoko plonujący
 • do uprawy na terenie niemal całej Polski
 • dobre zdolności adaptacyjne, stabilne plonowanie
 • odporny na krzewienie
 • dobrze znosi letnie upały
 • ziarno szybko dosycha w polu
 • bardzo łatwo oddaje wodę w suszarni

Kukurydza na ziarno – grupa odmian średniowczesna
doświadczenia rejestracyjne – COBORU 2019

 • mieszaniec pojedynczy
 • odmiana średniopóźna
 • ziarno typu flint / dent
 • rejestracja: Niemcy 2018

PRZYDATNOŚĆ ODMIANY
W RÓŻNYCH RODZAJACH
UŻYTKOWANIA

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY DOMIAN

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 2,83 mb

CIESZY OKO PRZEZ CAŁĄ WEGETACJĘ!

Gigantyczny plon na dobrą kiszonkę

 • rewelacyjny plon suchej masy całych roślin
 • wysoki plon ziarna
 • bardzo wysoki plon energii
 • szybki wzrost i bardzo dobra tolerancja na zimno od fazy wschodów
 • duże rośliny z mocnymi łodygami i wyraźnym efektem stay-green
 • stabilne plonowanie w produkcji na kiszonkę
 • znakomita odmiana także dla producentów biogazu

Kukurydza na kiszonkę
Federalny Urząd Odmian Roślin – Niemcy, 2016 – 2017

Produkcja biogazu
Federalny Urząd Odmian Roślin – Niemcy, 2016 – 2017

Kukurydza na kiszonkę
doświadczenia rozpoznawcze COBORU i PZPK, 2019

 • mieszaniec pojedynczy
 • odmiana średniopóźna
 • ziarno typu dent
 • rejestracja: Francja 2018

PRZYDATNOŚĆ ODMIANY
W RÓŻNYCH RODZAJACH
UŻYTKOWANIA

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY ODMIAN

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna
pobierz pdf 2,83 mb

BARDZIEJ DENT SIĘ NIE DA!

Dorodne kolby bogate w ziarno

 • bardzo wysokie plony ziarna
 • rośliny zdrowe aż do zbiorów
 • ziarno świetnie dosycha przed zbiorami
 • odporna na wyleganie
 • znakomicie plonuje na cieplejszych stanowiskach